Fundacja im. bł. Piusa IX – List kleryków Instytutu Dobrego Pasterza na zakończenie roku seminaryjnego 2022/2023

List kleryków Instytutu Dobrego Pasterza na zakończenie roku seminaryjnego 2022/2023

15 grudnia 2023

Publikujemy list polskich kleryków Instytutu Dobrego Pasterza do naszych Darczyńców:

Drogi Darczyńco,

Kapłani Instytutu Dobrego Pasterza w sposób szczególny troszczą się jako prawdziwi cooperatores veritatis, o czystość wiary przekazywanej wiernym, zwłaszcza tym przywiązanym do tradycyjnych form modlitwy i pobożności, na wzór Pana Jezusa Dobrego Pasterza „Dobry pasterz życie swoje daje za owce swoje” (J 10, 11). Wspierając działalność Funduszu im. bł. Piusa IX, każdy Darczyńca przyczynia się do realizowania tej szczególnej misji naszego zgromadzenia, tak ważnej dla całego Kościoła i dla zachowania Jego świętej Tradycji: liturgicznej i doktrynalnej. Jest to prawdziwy udział w formacji kapłanów, którzy w tych trudnych dla Kościoła czasach będą wytrwale i z odwagą nauczać prawd Wiary oraz pełnić posługę sakramentalną wśród kolejnych pokoleń wiernych – jest to prawdziwa potrzeba Świętej Matki Kościoła, gdyż powołania kapłańskie stają się coraz mniej liczne.

W zeszłym roku, dzięki wsparciu naszych Darczyńców udało się kupić samochód, który służy nam do podróży między Polską, a francuskim Seminarium św. Wincentego a Paulo, w którym odbywają formację przyszli kapłani Instytutu Dobrego Pasterza. Dzięki temu hojnemu darowi, w ciągu dwóch przerw wakacyjnych, realizowaliśmy apostolat powołaniowy. Odwiedziliśmy liczne duszpasterstwa Tradycji, by głosić konferencje duchowe o powołaniu i opowiadać o naszym Instytucie oraz seminarium. W ubiegłym roku byliśmy w Częstochowie, Opolu, Krakowie, Lublinie, Łomży i Białymstoku. Tegoroczny apostolat miał miejsce w Górze Kalwarii, Wrocławiu, Poznaniu, Gdańsku, Szczecinie, Bydgoszczy oraz Łodzi. Mamy szczerą nadzieję, że przy pomocy Łaski Bożej nasz apostolat przyniesie obfite owoce i łaski. Prosimy również o modlitwę w intencji powołań kapłańskich i zakonnych, aby nigdy nie zabrakło kapłanów gotowych do służby na chwałę Bożą i dla zbawienia dusz.

W roku seminaryjnym 2022/2023 w seminarium Instytutu Dobrego Pasterza formację odbierało pięciu Polaków. Dnia 24 marca kleryk Nikodem Wojtoń otrzymał sutannę oraz Tonsurę, zaś 25 marca, w uroczystość Zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie, kleryk Maciej Noszczyk przyjął święcenia niższe egzorcystatu i akolitatu. Ukończył on cykl studiów filozoficznych i po swoim trzecim roku formacji seminaryjnej odbędzie roczny apostolat w naszym białostockim Duszpasterstwie. Kleryk Michał Gójski w ciągu ubiegłego roku przebywał na stażu w Bogocie w Kolumbii, gdzie pomagał w posłudze tamtejszym księżom oraz w przygotowaniach hiszpańskojęzycznych kandydatów do naszego seminarium duchownego. Swój pierwszy rok studiów teologicznych ukończył kleryk Grzegorz Król, a w tym roku rozpocznie on piąty rok formacji, na którym zazwyczaj klerycy przyjmują święcenia subdiakonatu i diakonatu, wiążące się z definitywnym zaangażowaniem w posługę Kościoła, a także obowiązkiem dożywotniego sprawowania w imieniu całego Kościoła świętego Oficjum (brewiarza) oraz zachowania celibatu – jest to bardzo ważny krok na drodze przygotowania do kapłaństwa.

W tym roku w Instytucie Dobrego Pasterza święcenia przyjęło łącznie siedmiu diakonów, a dwóch subdiakonów przyjęło święcenia diakonatu. Wśród nowych kapłanów jest ks. Jan Andrzejewski, który zakończywszy sześcioletnią formację seminaryjną, przyjął święcenia 24 czerwca w kościele św. Eligiusza w Bordeaux z rąk J. Em. Gerharda kardynała Müller’a, byłego Prefekta Kongregacji Nauki Wiary. Ksiądz Jan został skierowany przez Przełożonych do posługi w Polsce, na terenie diecezji Warszawsko-Praskiej, gdzie Biskup wyznaczył kaplicę przy parafii Matki Bożej Królowej Polski w Wołominie na główne miejsce spełniania jego obowiązków duszpasterskich wobec wiernych przywiązanych do tradycyjnego rytu rzymskiego. Gorąco prosimy o modlitwę w intencji naszych kleryków oraz neoprezbitera, o ich wierność łasce Bożej i wytrwanie w powołaniu zgodnie z Jego Wolą.

Wyrażając naszą ogromną wdzięczność za wszelkie okazane wsparcie duchowe i materialne, bez którego nie moglibyśmy kontynuować, a przynajmniej bez większych trudności, naszego przygotowania do kapłaństwa, zapewniamy o naszej modlitwie w intencjach wszystkich, którzy wspierają to piękne dzieło, które przyczynia się do przedłużania na ziemi, przez posługę kapłańską, zbawczego dzieła Naszego Pana Jezusa Chrystusa. Polecamy wszystkie te intencje Najświętszemu Sercu Naszego Zbawiciela, przez wstawiennictwo Matki Najświętszej, bł. Piusa IX i wszystkich Świętych, którzy orędują za nami przed tronem Boskiego Majestatu, wspominając o tych intencjach w naszej codziennej modlitwie, a w sposób szczególny przed Ołtarzem Pańskim.

In Christo Jesu, Bono Pastore,

ks. Jan Andrzejewski IBP
kl. Grzegorz Król IBP
kl. Michał Gójski IBP
kl. Maciej Noszczyk IBP
kl. Nikodem Wojtoń IBP

 

Pobierz dokument w formacie pdf

Kontakt

Fundacja im. bł. Piusa IX
ul. Jagiellońska 59/65, 42-229 Częstochowa
KRS: 0000927302 / NIP: 5732929991
[email protected]
PKO BP 66 1020 1664 0000 3202 0661 2727