Fundacja im. bł. Piusa IX – List kleryków Instytutu Dobrego Pasterza na Wielkanoc 2024 roku

List kleryków Instytutu Dobrego Pasterza na Wielkanoc 2024 roku

28 marca 2024

Publikujemy list polskich kleryków Instytutu Dobrego Pasterza do naszych Darczyńców:

Drogi Darczyńco,

Instytut Dobrego Pasterza ma za zadanie zapewnić obecność Mszy świętej i innych sakramentów w rycie tradycyjnym w Kościele. Kształci więc kapłanów, którzy będą gotowi do spełnienia duchowych potrzeb wiernych, tam gdzie oni tego zapragną. Aby byli godnymi szafarzami świętych tajemnic, ich posługa wymaga odpowiednich podstaw, których nabywa się w seminarium. To właśnie tam, w czasie szczególnego oddalenia się od świata, seminarzysta skupia się na poznaniu świętej doktryny, zdrowej filozofii, teologii i Pisma Świętego. Droga przygotowania do kapłaństwa to jednak nie tylko studia. To także praca fizyczna i rozwój duchowy. Jednym słowem, seminarium ma za zadanie kształcić całego człowieka, tak, aby „wydawał owoce wszelkich dobrych czynów i wzrastał przez głębsze poznanie Boga” (por. Kol 1, 10).

W seminarium św. Wincentego a Paulo formację otrzymuje obecnie 5 polskich kleryków. Jeden z nich, kleryk Maciej Noszczyk, przebywa obecnie na rocznym stażu w Białymstoku pod okiem księży naszego Instytutu. Dnia 16 marca, święcenia subdiakonatu otrzymał kleryk Grzegorz Król, przez które zobowiązał się do codziennego odmawiania brewiarza i zachowania celibatu. To ogromna radość, że kolejny z nas odważnie przyjął na siebie jarzmo Pańskie, które „jest słodkie, a jego brzemię lekkie” (Mt 11,30). Pozostali trzej seminarzyści: Michał, Nikodem i Łukasz, kontynuują naukę, odpowiednio na 1. roku teologii i na roku propedeutycznym.

Owoce naszych wysiłków, tak intelektualnych, jak i duchowych, widoczne są zwłaszcza w czasie naszych praktyk, stażów, apostolatu wśród dusz, które na naszej drodze stawia Zbawiciel. Jedną z takich okazji jest zbliżająca się pielgrzymka z Paryża do Chartres, trwająca trzy dni. Nasze zadania podczas niej to: głoszenie konferencji, przygotowywanie liturgii, pomoc logistyczna. Jest ona też okazją do wielu rozmów i spotkań z pielgrzymami. Cieszy się ona ogromnym zainteresowaniem, zwłaszcza młodych katolików, którzy mogą wówczas poznać dokładniej Tradycję. Wielu z nich, pochodzących z różnych stron świata, odkrywa wówczas swoje powołanie do kapłaństwa.

Dziękujemy za Wasze modlitwy o święte i liczne powołania kapłańskie, których obecny świat tak bardzo potrzebuje. Wyrażamy również naszą ogromną wdzięczność za Wasze wsparcie duchowe i materialne. Pozwala nam ono spokojnie kontynuować formację. Jej owoce widoczne będą w posłudze kapłańskiej obecnych seminarzystów. Ze swej strony, odwdzięczamy się Wam naszą modlitwą. Polecamy Wasze intencje zmartwychwstałemu Zbawicielowi, przez wstawiennictwo Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny i bł. Piusa IX.

In Christo Iesu, Bono Pastore,

sdk. Grzegorz Król
kl. Michał Gójski
kl. Maciej Noszczyk
kl. Nikodem Wojtoń
Łukasz Koziarski

 

Pobierz dokument w formacie pdf

Kontakt

Fundacja im. bł. Piusa IX
ul. Jagiellońska 59/65, 42-229 Częstochowa
KRS: 0000927302 / NIP: 5732929991
[email protected]
PKO BP 66 1020 1664 0000 3202 0661 2727