FUNDUSZ STYPENDIALNY
IM. BŁ. PIUSA IX

INSTYTUT DOBREGO PASTERZA


Życzenia wielkanocne od Kleryków

17 kwietnia 2022

Składamy serdeczne życzenia wszystkim Darczyńcom, którzy wspierają materialnie i duchowo naszych Kleryków

o funduszu

Celem Funduszu Stypendialnego im. bł. Piusa IX, należącego do Instytutu Dobrego Pasterza, jest gromadzenie środków finansowych i przeznaczanie ich na pomoc finansową polskim kandydatom i alumnom Wyższego Seminarium Duchownego Św. Wincentego a Paulo w Courtalain we Francji, umożliwiając im naukę języka francuskiego, podróż do Francji, opłatę czesnego za pobyt w seminarium, środki finansowe przeznaczone na osobiste potrzeby oraz pomoc w innych życiowych okolicznościach. Nadto Fundusz może udzielić pomocy finansowej kapłanowi IBP, który rozpoczyna działalność duszpasterską w Polsce.

REGULAMIN FUNDUSZU

Koordynator: ks. Grzegorz Śniadoch IBP

Kapituła: ks. Karol Załęski IBP, ks. Grzegorz Śniadoch IBP, ks. Wojciech Pobudkowski IBP

Zarząd: Rafał Skalik, Aneta Klimczak


bł. Pius IX

Pius IX był wielkim papieżem na trudne czasy. Jego uwagę pochłaniały w dużej mierze sprawy Państwa Kościelnego, którego integralność starał się zachować, zarazem reformując je od wewnątrz. Zreorganizował administrację, dopuścił do udziału w rządzie centralnym przedstawicieli prowincji, a wreszcie ogłosił konstytucję.  Osobom ze swego otoczenia powtarzał: „W ludzkich sprawach trzeba robić tyle, ile można, i tym się zadowolić, a resztę zawierzyć Opatrzności, która uleczy wady i niedostatki człowieka”. W 1864 roku ogłosił encyklikę Quanta cum, w której potępił między innymi racjonalizm, socjalizm, wolność prasy, równość kultów wobec prawa i nieskrępowaną wolność sumienia. Do encykliki dołączono Syllabus – wykaz 80 błędów nauk epoki, wśród których znalazły się socjalizm i komunizm, wolnomularstwo, nowoczesny liberalizm i odrzucanie władzy papieskiej.

Ostatnie lata życia papież spędził w murach pałacu papieskiego, nie opuszczając ich ani razu. Na znak protestu ogłosił się „więźniem Watykanu”. Ten swoisty tytuł na ponad pół wieku miał przylgnąć do papieży, aż do czasu, kiedy państwo włoskie pojednało się z papiestwem i potwierdziło suwerenność państwa Watykan (w 1929 roku, gdy papież Pius XI podpisał traktaty laterańskie). Szczerze oddany Chrystusowi, uważał, że dla dobra Kościoła musi działać nawet wbrew swoim naturalnym cechom. Był bowiem człowiekiem o niezwykłym uroku osobistym, pełnym prostoty i zarazem wewnętrznej godności. Każdy, kto znał go bliżej, stawał się jego przyjacielem. Pod wrażeniem jego osobowości byli nawet niekatolicy. Kiedy jednak w grę wchodziły sprawy wiary, stawał się nieustępliwy.

Występował w obronie unitów na Podlasiu, siłą zmuszanych przez carat do przejścia na prawosławie. Beatyfikował Andrzeja Bobolę i kanonizował Jozafata Kuncewicza. Przeciwstawiał się rusyfikacji nabożeństw na ziemiach polskich, poparł utworzenie w Rzymie przez zmartwychwstańców Kolegium Polskiego, w czasie powstania styczniowego apelował do Austrii i Francji, by pospieszyły Polsce z pomocą, a cara wzywał do zaprzestania represji. W 1854 r. Pius IX ogłosił dogmat o Niepokalanym Poczęciu NMP.

Pius IX był jednym z tych papieży, którzy wytrwale pracowali nad podniesieniem do chwały ołtarzy wiernych synów i córki Kościoła. Podjął i daleko posunął wielką liczbę procesów kanonizacyjnych. Franciszka Salezego i Alfonsa Liguoriego, po skrupulatnym zbadaniu ich dzieł, ogłosił doktorami Kościoła.

Zmarł w dniu 7 lutego 1878 roku w wieku 86 lat. Pozostawił po sobie dobrą pamięć i szczery żal katolików na całym świecie. Pontyfikat tego papieża, tercjarza franciszkańskiego, był – po św. Piotrze Apostole – najdłuższym w dziejach Kościoła katolickiego. Trwał 32 lata.

Św. Jan Paweł II wprowadził go do grona błogosławionych w dniu 3 września 2000 roku. Jak mówił, Pius IX „pośród burzliwych wydarzeń swojej epoki był wzorem bezwarunkowej wierności wobec niezmiennego depozytu prawd objawionych. Wypełniając w każdych okolicznościach powinności swojej posługi, potrafił przyznać absolutne pierwszeństwo Bogu i wartościom duchowym (…) Był otoczony miłością wielu, ale także nienawidzony i oczerniany. Postawa Piusa IX (…) i podejmowane przezeń doraźne decyzje były wówczas i pozostają do dziś przedmiotem polemik, ale beatyfikując któregoś ze swoich synów, Kościół nie wyraża przez to uznania dla dokonanych przezeń wyborów historycznych, ale wskazuje go jako godnego naśladowania i czci ze względu na jego cnoty, ku chwale łaski Bożej, która w nich jaśnieje”.

źródło: brewiarz.pl


wsparcie

Numer rachunku bankowego:

PL 75 1600 1462 1830 3736 4000 0004
swift PPABPLPK

Tytuł przelewu: Darowizna na Fundusz stypendialny

 


 

DEKLARACJA STAŁEGO DARCZYŃCY

Regularne wpłaty są kluczem do zapewnienia pomocy finansowej dla podopiecznych funduszu. Złóż poniższą deklarację, jeśli chcesz długofalowo wspierać kleryków Instytutu Dobrego Pasterza.

Imię lub pseudonim - będzie ono widoczne na liście darczyńców

Kwota wsparcia*

Telefon


E-mail i telefon nie będą widoczne publicznie - dzięki nim będziemy mogli pozostać w kontakcie.

Chcesz wspierać regularnie?


Wybierz formę płatności*
Ze względu na ponoszone koszty transakcji, darowizny w PLN i EUR sugerujemy wpłacać bezpośrednio na rachunek bankowy, natomiast w przypadku innych walut, przy równowartości do 200 USD poprzez PayPal, natomiast powyżej tej kwoty na rachunek walutowy.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Nigra Sum z siedzibą w Częstochowie, ul. Jagiellońska 59/65. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do dokonania wpłaty. Przekazane nam dane osobowe będą przetwarzane w celu obsługi wpłaty. Mają Państwo prawo dostępu do danych, w tym ich sprostowania, usunięcia lub przeniesienia oraz złożenia skargi do organu nadzorczego.