Fundacja im. bł. Piusa IX – List kleryków Instytutu Dobrego Pasterza

List kleryków Instytutu Dobrego Pasterza

5 grudnia 2021

Publikujemy list polskich kleryków Instytutu Dobrego Pasterza do naszych Darczyńców:

 

Drodzy Darczyńcy,

Pragniemy serdecznie podziękować za wsparcie duchowe i materialne kleryków Instytutu Dobrego Pasterza. To dzięki niemu możemy kontynuować przygotowanie do kapłaństwa w tym trudnym czasie, wobec coraz liczniejszych przeciwności, które otaczają katolików w dzisiejszym, coraz bardziej zlaicyzowanym świecie, ale niestety coraz częściej i w samym Kościele. Jednak w obliczu tych trudności nie wolno nam tracić ufności w Bożą Opatrzność, która nigdy nie opuszcza tych, którzy w niej pokładają nadzieję. Ta niezwykle cenna pomoc, która dociera do nas nieustannie za pośrednictwem Funduszu stypendialnego im. bł. Piusa IX, przyczynia się w znaczący sposób do dalszego rozwoju naszego Instytutu, które od piętnastu lat formuje kapłanów wiernych tradycyjnemu nauczaniu i antycznej liturgii Kościoła, składających codziennie Najświętszą Ofiarę i pełniących posługę duszpasterską w dziewięciu krajach, m. in. w Polsce, gdzie obecnie posługuje czterech księży. Każda pomoc okazana naszemu Instytutowi, który sam w sobie jest tylko środkiem w służbie Bogu, Kościołowi i ludziom, przyczynia się więc do zachowania i ciągłego rozwoju Tradycji katolickiej na świecie. Wszyscy zdajemy sobie sprawę, że po ukazaniu się nowego motu proprio papieża Franciszka, nasze funkcjonowanie stało się jeszcze trudniejsze niż do tej pory. Wierzymy jednak, że realizując odwieczną misję Kościoła w duchu Jego Tradycji, nie będziemy pozbawieni nieustannej opieki Matki Najświętszej, oraz wsparcia ze strony tych, którzy chcą wspólnie z nami realizować wolę Bożą.

Dzięki Bożej łasce oraz hojności naszych darczyńców, pięciu Polaków wróciło w połowie września do naszego Seminarium we francuskim Courtalain, aby rozpocząć kolejny rok formacji seminaryjnej. Kleryk Maciej Noszczyk, który odbywa drugi rok formacji, 8 grudnia przyjął tonsurę, przez którą został włączony do stanu duchownego i wszedł w sposób uroczysty na drogę przygotowania do kapłaństwa; na drugim roku klerycy przyjmują też zwykle pierwsze dwa święcenia niższe – ostiariatu i lektoratu. Klerycy Grzegorz Król i Michał Gójski, kończąc cykl studiów filozoficznych, odbywają ich trzeci rok formacji, na którym udziela się u nas zazwyczaj dwóch ostatnich święceń niższych – egzorcystatu i akolitatu. Kleryk Łukasz Gąsiorowski, który przyjął już wszystkie święcenia niższe i zakończył studia filozoficzne w zeszłym roku, przed rozpoczęciem studiów teologicznych odbędzie tzw. rok apostolatu, czyli praktyk stanowiących część przygotowań do posługi kapłańskiej, w jednej z francuskich placówek Instytutu. Drugi rok teologii oraz piąty formacji seminaryjnej rozpoczął kleryk Jan Andrzejewski; na przedostatnim roku przygotowania do kapłaństwa klerycy przyjmują, wedle decyzji przełożonych, święcenia wyższe subdiakonatu, z którym wiąże się celibat i obowiązek odmawiania brewiarza, oraz diakonatu, czyli pierwsze święcenia sakramentalne, z którymi związana jest inkardynacja do Instytutu Dobrego Pasterza. Prosimy o modlitwę w naszej intencji na ten nadchodzący rok formacji – kolejny, który przybliża nas do służby Chrystusowi i Jego Kościołowi w świętym kapłaństwie.

Cała wspólnota seminaryjna modli się codziennie we wszystkich intencjach swoich darczyńców, w sposób szczególny podczas porannego oficjum, które odmawiamy w kaplicy. Dodatkowo polscy klerycy w każdą środę śpiewają wspólnie (w razie przeszkód indywidualnie) nieszpory, szczególnie w intencji wszystkich, którzy wspierają nas za pośrednictwem Funduszu bł. Piusa IX, który powstał z inicjatywy częstochowskiego Duszpasterstwa Wiernych Tradycji Łacińskiej.

Środki wpłacane na konto Funduszu są w znaczącej części przeznaczane na pokrycie czesnego w Seminarium, które wynosi 400 € miesięcznie (co i tak stanowi zaledwie około jednej trzeciej rzeczywistych kosztów utrzymania jednego kleryka we Francji – pokryciem reszty kosztów zajmują się sami przełożeni seminarium). Dodatkowo Fundusz wspiera nas przy zakupie potrzebnych do nauki książek i materiałów, a także w pokryciu kosztów związanych z podróżami do Francji i z powrotem. Celem zmniejszenia tych kosztów i wobec coraz większych utrudnień w korzystaniu ze środków transportu publicznego, Fundusz zdecydował się na zakup przed końcem tego roku większego samochodu na użytek polskich kleryków. Utrzymanie takiego samochodu będzie niewątpliwie mniej kosztowne niż zakup biletów lotniczych dla pięciu kleryków (a mamy nadzieję, że w przyszłości będzie nas coraz więcej) oraz umożliwi transport kleryków w różnych potrzebach. Składamy w tym miejscu szczególne podziękowania za wkład materialny w zakup tego samochodu, którego wartość ma wynieść ponad 100 000 złotych, poprzez regularne wpłaty na konto Funduszu. Udało się już zebrać znaczną część środków na ten cel.

Składając raz jeszcze nasze serdeczne podziękowania za wsparcie duchowe i materialne naszej formacji seminaryjnej oraz całego Instytutu Dobrego Pasterza w służbie Tradycji katolickiej, zapewniamy o naszej nieustannej modlitwie we wszystkich Waszych intencjach. Niech Wszechmogący i Miłosierny Bóg raczy wynagrodzić tę hojność i szczególną troskę o przyszłość Kościoła, która jest ściśle związana z jego świętą Tradycją, a która potrzebuje kapłanów na wzór Chrystusa, Dobrego Pasterza, którzy kontynuują na tym łez padole Jego zbawcze dzieło. Życzymy Bożego Błogosławieństwa i nieustannej opieki Matki Najświętszej na te trudne dla Kościoła i jego Tradycji czasy, w których nie może nam zabraknąć wiary w działanie Ducha Świętego, który „napełnia okrąg ziemi i obejmuje wszystko” (Mdr 1, 7).

kl. Jan Andrzejewski

kl. Łukasz Gąsiorowski

kl. Grzegorz Król

kl. Michał Gójski

kl. Maciej Noszczyk

 

Pobierz dokument w formacie pdf

Kontakt

Fundacja im. bł. Piusa IX
ul. Jagiellońska 59/65, 42-229 Częstochowa
KRS: 0000927302 / NIP: 5732929991
[email protected]
PKO BP 66 1020 1664 0000 3202 0661 2727